Đánh bóng kim loại, máy đánh bóng sản phẩm cỡ lớn tự động.

Máy đánh bóng có thể tự lập trình để đánh bóng cho phù hợp với từng loại sản phẩm...

Hóa chất chống gỉ kim loại

Máy xóc rung

 

Đánh bóng kim loại, máy đánh bóng sản phẩm cỡ lớn tự động.

Đánh bóng kim loại, máy đánh bóng sản phẩm cỡ lớn tự động.

Đánh bóng kim loại, máy đánh bóng sản phẩm cỡ lớn tự động.

Đánh bóng kim loại, máy đánh bóng sản phẩm cỡ lớn tự động.