Máy đánh bóng rung ba chiều, đánh bóng nhôm bằng bi thép hoặc bi inox

Đánh bóng nhôm với máy chấn động hay còn gọi là máy xóc rung được dùng nhiều ở các nhà máy sản xuất từ lâu, có thể ở các làng nghề.

Máy đánh bóng rung ba chiều, đánh bóng nhôm bằng bi thép hoặc bi inox

Máy đánh bóng rung ba chiều, đánh bóng nhôm bằng bi thép hoặc bi inox

Máy đánh bóng rung ba chiều, đánh bóng nhôm bằng bi thép hoặc bi inox

Máy đánh bóng rung ba chiều, đánh bóng nhôm bằng bi thép hoặc bi inox