Làm sạch máy đánh bóng, sản phẩm, đá và bi đánh bóng sau mỗi mẻ

Sau mỗi mẻ đánh bóng, máy đánh bóng rung, sản phẩm, đá đánh ba zớ cần được rửa sạch, loại bỏ các chất bẩn còn bám vào sản phẩm.

Làm sạch máy đánh bóng, sản phẩm, đá và bi đánh bóng sau mỗi mẻ

Làm sạch máy đánh bóng, sản phẩm, đá và bi đánh bóng sau mỗi mẻ

Làm sạch máy đánh bóng, sản phẩm, đá và bi đánh bóng sau mỗi mẻ

Làm sạch máy đánh bóng, sản phẩm, đá và bi đánh bóng sau mỗi mẻ