Hàng đánh mẫu

Sau đây là một số sản phẩm đánh mẫu của chúng tôi : 

 

 

       Sản phẩm chất liệu inox : yêu cầu đánh bóng

 

 

        Sản phẩm chất liệu đồng : yêu cầu đánh bavia, đánh bóng

 

 

     Sản phẩm chất liệu inox : yêu cầu đánh bavia, đánh bóng

 

 

 

 

 

 

 

     Sản phẩm chất liệu nhôm : yêu cầu đánh bóng