Đá đánh bóng

Đá đánh bóng

Đá đánh bóng kim loại, hay đá đánh bavia dùng chủ yếu để xử lý bề mặt với máy đánh bóng rung và hóa chất đánh bóng, ở công đoạn đầu của sản phẩm.đa dạng kích thước,đá thô, đá tinh